💓 CHỦ NHẬT may mắn cùng TÝ BỐI 💓 19/12/2021

www.tyboi .com 2 1

🎖5 giải khuyến khích: 10k🎖

————*————-

www.tyboi .com 2 1

🎖5 giải tư: 20k🎖

————*————-

www.tyboi .com 2 1

🥉5 giải ba: 50k🥉

————*————-

www.tyboi .com 2 1

🥈2 giải nhì: 88k🥈

————*————-

www.tyboi .com 2 1

🥇1 giải nhất: 200K🥇

————*————-

www.tyboi .com 2 1

🏆1 giải đặc biệt: 500k🏆

————*————-

Tặng 50K Khi đăng ký
Thông báo mới từ Tý Bối
Thông báo mới từ Tý Bối

TẶNG 50K KHI ĐĂNG KÝ