Điều khoản và Điều kiện sử dụng App Game Tý Bối

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra giữa bạn (“bạn”) và Công ty cổ phần công nghệ Tý Bối (TyBoi) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ trò chơi trên www.tyboi.com (TyBoi) của bạn. Bằng việc sử dụng dịch vụ trò chơi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ trò chơi được thiết kế để giúp bạn giải trí trực tuyến mỗi ngày dưới sự quản lý và sở hữu trí tuệ được chứng nhận bởi PACOR. Cụ thể, khi bạn lựa chọn một trò chơi tại App Game Tý Bối, bạn sẽ được kết nối tới app game chính thức từ Tý Bối (sau đây gọi là “Trò chơi được kết nối”).

Tý Bối

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào Tý Bối vì bất kỳ lý do nào.

I. Thỏa thuận sử dụng App Game Tý Bối

I.1. Quyền gắn với Dịch vụ.

Game Tý Bối sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với dịch games của mình nhưng Tý Bối không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các games ngay trên trò chơi được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các chủ bản quyền của trò chơi được kết nối.

Tý Bối cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những trò chơi được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng games, khai thác hay chia sẻ thông tin trò chơi, v.v… trên app games này.

I.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của dịch vụ trò chơi cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của trò chơi. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng dịch vụ Tý Bối để bán một sản phẩm hay dịch vụ trò chơi; hay sử dụng dịch vụ Tý Bối để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ dịch vụ trò chơi. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng dịch vụ trò của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tý Bối sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Tý Bối cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

100k free qh88

TẶNG 50K TRẢI NGHIỆM + 20K XEM LIVESTREAM

Tý Bối có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

II. Thỏa thuận bảo mật App Game Tý Bối

II.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài Dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.

Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ trò chơi, hệ thống của Tý Bối sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên App Tý Bối. Server của TyBoi cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng các Dịch vụ trò chơi bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trò chơi.

II.2. Sử dụng thông tin App Game Tý Bối

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của Dịch vụ trò chơi, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ trò chơi mới của Tý Bối hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của Tý Bối và Dịch vụ trò chơi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

  1. Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba
  2. Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v…
  3. Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Tý Bối và Dịch vụ
  4. Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm Tý Bối. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Tý Bối và cách họ sử dụng Dịch vụ.

II.3. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống Tý Bối. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.

II.4. Bảo mật App Game Tý Bối

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của Tý Bối đều được Tý Bối bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế Tý Bối không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra.

Tý Bối Team trân trọng,

Tặng 50K Khi đăng ký
Thông báo mới từ Tý Bối
Thông báo mới từ Tý Bối

TẶNG 50K KHI ĐĂNG KÝ