🔥Tý Bối🔥 Xem và nhận 20K 🔥Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối.

Ứng dụng chơi game trên điện thoại thông minh Android (hỗ trợ cho version từ 5.1 trở lên). Chúng tôi mở hội LIVESTREAM cùng các hotgirl chơi game trong tháng với lịch Livestream như sau:

Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Ngày GiờLink FanpageKhuyến Mãi
19h-20h, 01-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 07-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h,08-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 14-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 15-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 21-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 22-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 28-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 29-01-2022https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
Tặng thêmcho thành viên mới đăng kýCODE TÂN THỦ 50K
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Ngày GiờLink FanpageKhuyến Mãi
19h-20h, 04-12-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 05-12-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 11-12-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 12-12-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 25-12-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 26-12-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
Tặng thêmcho thành viên mới đăng kýCODE TÂN THỦ 50K
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Ngày GiờLink FanpageKhuyến Mãi
19h-20h, 01-11-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 06-11-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 11-11-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 16-11-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 21-11-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 26-11-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
Tặng thêmcho thành viên mới đăng kýCODE TÂN THỦ 50K
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Ngày GiờLink FanpageKhuyến Mãi
19h-20h, 01-10-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 06-10-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 11-10-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 16-10-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 21-10-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 26-10-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
Tặng thêmcho thành viên mới đăng kýCODE TÂN THỦ 50K
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Ngày GiờLink FanpageKhuyến Mãi
19h-20h, 01-09-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 06-09-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 11-09-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 16-09-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 21-09-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 26-09-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
Tặng thêmcho thành viên mới đăng kýCODE TÂN THỦ 50K
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Ngày GiờLink FanpageKhuyến Mãi
19h-20h, 01-08-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 06-08-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 11-08-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 16-08-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 21-08-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
19h-20h, 26-08-2021https://www.facebook.com/appgametyboi/TẶNG MIỄN PHÍ 20K
Tặng thêmcho thành viên mới đăng kýCODE TÂN THỦ 50K
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com

Điều kiện nhận LIVESTREAM 20K như sau:

👉Chia sẻ livestream vào 10 nhóm + 1 về trang cá nhân
👉Tag tên 3 người bạn xem livestream
👉Theo dõi Fanpage https://www.facebook.com/appgametyboi

Cách thức nhận:

👉Liên hệ Telegram: +84566082796
👉Liên hệ Livechat tại đây !

Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com
Lịch LIVESTREAM trên App Tý Bối | Appgametyboi.com

Xem thêm “Khuyến Mãi Tý Bối”

Tặng 50K Khi đăng ký
Thông báo mới từ Tý Bối
Thông báo mới từ Tý Bối

TẶNG 50K KHI ĐĂNG KÝ